En compliment del qual estableix a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (**LSSICE), s’informa de les següents aspectes legals:

Identificació del web:
https://www.jsalvado.com/

Responsable del web:
Josep Salvadó

*Dirección
Av. Onze de Setembre, 110
08208 SABADELL (Barcelona)

E-mail de contacte:
info@jsalvado.com

Tel. / Fax:
+34 93 724 00 10 / +34 93 723 61 54

Dades fiscals:
N.I.F: B60208246

Dades Registrals:
Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 29.908. , Foli 19., Fulla B-80.258.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir d’aquí denominat «POLÍTICA DE PRIVACITAT») té per objectiu regular l’ús de l’espai web que ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU posa a la disposició del públic (www.jsalvado.com)

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular d’ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, especialment, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no usar l’espai web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera es pugui danyar, inutilitzar deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin n el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU presta el servei, així com no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari de compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU o de tercers o, si escau, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU Consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment, ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir.

ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat d’ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, **SLO o de tercers que ho han autoritzat per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat d’ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU per a la utilització del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web per la seva part ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat d’ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU pel funcionament del web

ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU

Responsabilitat d’ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU per enllaços des de la web

ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o rics (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al qual es pugui accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA **LSSICE

En compliment de la Llei orgànica DE Protecció de Dades de caràcter personal **LOPD, ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU informa els usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionin en emprar els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat d’ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU i seran tractades amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU ofereix. No està prevista la cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

L’usuari gravat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per a exercir els drets esmentats, pot dirigir-se a ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU mitjançant correu electrònic a info@jsalvado.com o correu postal a Adreça: ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU en l’Avinguda Onze de Setembre, 110 08208 SABADELL (Barcelona)

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable del tractament: ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU Avinguda Once de Setembre, 110 08208 SABADELL, Barcelona

Correu electrònic: info@jsalvado.com

2. Quines són les finalitats per a continuar tractant les teves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, especialment, els aspectes contractuals, la remissió d’informació de la nostra organització i del sector, de l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (incloent la via electrònica).

3. Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys, de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si escau, durant deu (10) anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
En qualsevol cas, ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU conservarà les teves dades personals mentre siguin necessaris per a la prestació contractual de la nostra relació, tret que ens demanis la seva supressió. Així mateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb la tipologia de les dades.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legítima per al tractament de dades personals és l’interès mutu i el consentiment.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions terceres vinculades amb ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU en l’àmbit de la gestió dels seus productes i / o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a les administracions públiques competents, quan així ho exigeixi la normativa vigent.

Els empleats d’ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU que tenen drets d’accés autoritzat segons l’estructura de seguretat interna d’ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU poden accedir a les teves dades personals amb els objectius i finalitats descrites en aquesta Política de Privacitat. Tots els empleats d’ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les teves dades, organitzacions terceres la intervenció sigui requerida i / o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per a garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals al llarg de la cadena relacionada.

6. Quins són els teus drets en relació a les vostres dades personals?

Pots sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les teves dades personals en qualsevol moment.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@jsalvado.com acompanyat de l’acreditació documental de la teva identitat. Amb l’excepció que ja ens ho hagis indicat amb anterioritat mitjançant l’opció de donar-se de baixa que es troba al peu de les remissions electròniques, en aquest cas, ja disposem d’aquesta informació.

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació referent a qualsevol d’aquests drets, pots dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Quina és la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació per a l’enviament de propostes, informació comercial, per a crear factures, com per exemple nom, domicili d’enviament, NIF / CIF, número de compte bancari, si el client desitja domiciliació bancària.

8. Quina és la Política d’emmagatzematge de les dades / disponibilitat / *còpies de seguretat i la seva ubicació?

No s’elimina informació, tret que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió procedeixi (veure punt 3). Sempre està disponible, encara que pot estar bloquejada per a enviaments informatius de màrqueting / comercial, si exercits els drets de supressió, limitació en el tractament o oposició per part de l’usuari.

Es realitzen còpies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

9. Quina és la Política de privacitat i seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya.

En el cas d’accés remot, aquest es realitza mitjançant protocol VPN

10. Quina és la Política de resposta davant incidents de seguretat i anàlisi d’impacte?

ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU ha adoptat mesures de protecció tècnica i organitzativa apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades personals afectats per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades dels clients / usuaris per a persones que no estiguin autoritzades a accedir.

ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU ha dut a terme i manté actualitzat una Anàlisi de riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i el seu impacte sobre la seguretat de la intimitat dels clients / usuaris.

11. Quina és la Política d’esborrat d’informació davant baixes de servei?

ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU desactiva els comptes dels clients / usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret en la supressió. En aquest cas, les dades del client / usuari quedaran bloquejats i mantinguts pel temps requerit per normativa, exclusivament per a donar compte de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

12. Qui és el nostre responsable de seguretat en matèria de protecció de dades?

ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU no té obligatorietat legal de designar un **DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.

Independentment d’això, ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU ha designat una persona responsable de seguretat de les dades, per a vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que es preserven els seus requisits en relació a les dades personals d’usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre responsable de seguretat de dades en info@jsalvado.com

En cas que ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU identifiqui una violació de seguretat de dades personals, els usuaris seran notificats al més aviat possible en relació a la mateixa i, en cas que fora de risc important, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués succeir. El cas que li usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya ADMINISTRACIÓ J. SALVADÓ, SLU i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.